De geschiedenis van mediteren

Geschiedenis meditatieMediteren is tegenwoordig een modern woord en het beoefenen van mediteren is nog moderner. Vooral door de tijdloze toepassingen van meditatie heeft het mediteren al een lange geschiedenis. Mediteren is al meer dan 5000 jaar deel van het menselijke leven. Hoewel de wortels van het mediteren liggen in het hindoeïsme hebben de meeste goeddiensten over de hele wereld wel een vorm van mediteren of iets wat hier op lijkt.

Meditatie in het hindoeïsme

Gautama BoeddhaMeditatie is eigenlijk begonnen als onderdeel van het vedische hindoeïsme. Dit is het oudste geloof waarbij meditatie als onderdeel werd gebruikt om geestelijke en spirituele verlichting te vinden. In India heeft men geschriften gevonden van 5000 jaar oud waarin men al schrijft over meditatie.

Van de zes scholen van de Hindoe filosofie is yoga de school die zich richt op meditatie. Hoewel het hindoeïsme veel verschillende meditatie technieken kent, elk met een verschillend onderwerp, hebben ze uiteindelijk allemaal hetzelfde doel. Het bereiken van een rustige gemoedstoestand.

Meditatie in het boeddhisme

Siddharta Gautama, beter bekend als Gautama Boeddha, hij was de stichter en grondlegger van het boeddhisme duizenden jaren geleden. Oorspronkelijk was hij een verwende prins die uiteindelijk vluchte uit zijn paleis en zijn heil zocht in het zoeken naar spirituele verlichting in plaats van materiële rijkdom. Na 49 dagen mediteren onder een heilige vijgen boom bereikte Siddharta zijn verlichting. Door het bereiken van verlichting kreeg hij een groot inzicht in het menselijke lijden evenals in het proces wat nodig was om dit lijden weg te nemen.

Sinds de openbaring van Boeddha onder de heilige vijgenboom is mediteren het middelpunt geworden van het boeddhisme. De meditatie technieken die zij gebruiken zijn onderdeel geworden van het bereiken van verlichting en nirvana* en de vier belangrijke gebieden: mindfulness (aandachtig), inzicht, concentratie en rust. Dezelfde technieken worden ook vaak gebruikt door niet boeddhisten voor het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid of om andere geestelijke doelen te bereiken.

Meditatie in het christendom

Hoewel niet zo bekend zijn er een aantal christelijke tradities die kunnen worden aangemerkt als meditatie. Christelijke monniken lazen al lang geleden de bijbel langzaam en voorzichtig waarbij zij veel aandacht hadden voor Meditatie en het christendomde betekenis van het vers welke zij lazen. Het beoefenen van deze vorm van meditatie noemde men “lectio divina”. Deze vorm van lezen werd beschouwd als de eerste vorm van meditatie in het christendom. Het gebed wordt door velen ook beschouwd als een vorm van meditatie.

Al eeuwen lang maakt mediteren een belangrijk onderdeel uit van diverse religies. De voordelen van meditatie hebben zich de afgelopen duizenden jaren al bewezen. Breek uit je dagelijkse sleur en neem het besluit om het mediteren ook een onderdeel te maken van jouw dagelijkse leven. Laat meditatie ook jou helpen mentaal, fysiek en spiritueel gezonder en sterker te worden.

*Nirvana= Een toestand waarin alle begeerte is gedoofd, geblust. Een toestand waarbij je op geen enkele manier meer gehinderd door de dictatuur van je zintuigen. De staat van verlichting, verlossing, waar blijkt dat nooit meer een wedergeboorte = scheiding van het Ene, nodig is. Je bent in de ware zin des woords onsterfelijk geworden, eindelijk ‘ontwaakt’.

About the Author

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.